Drogowy transport ponadgabarytowy

Jedną z usług świadczonych przez naszą firmę TSline jest międzynarodowy i ponadgabarytowy drogowy transport nazywany również spedycją nienormatywną. Obejmuje pojazd lub zespół pojazdów, z naciskami osi (z ładunkiem lub bez), które przekraczają dopuszczalne, przewidziane dla danej drogi wymiary lub takie, których rzeczywista masa całkowita jest większa od dopuszczalnych (określają je przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku. Prawo o ruchu drogowym). W znaczącej części przypadków odnosi się do pojazdów razem z towarem mających powyżej 16,5 m długości, 4 m wysokości, 2,5 m szerokości i 42 tony ciężaru całkowitego. Za ładunki przewożone w ramach transportu drogowego ponadgabarytowego uznaje się takie, które przewyższają ustalone normy w zakresie wymiarów oraz wagi. Krajowa lub międzynarodowa spedycja drogowa obejmować może w tym przypadku takie towary, jak maszyny budowlane, urządzenia przemysłowe, zbiorniki czy różnego rodzaju elementy konstrukcyjne.

Przepisy regulujące transport drogowy ponadgabarytowy

Przepisy regulujące ten rodzaj przewozu przewidują 5 różnych rodzajów zezwoleń wydawanych przez zarządcę drogi, starostę lub Naczelnika Urzędu Celnego w zależności od przekroczenia wytycznych odnoszących się do masy, wymiarów lub nacisków osi w pojazdach. Dokument ten jest niezbędny do dokonywania ładunków na terenie Polski. Zezwolenie na przewóz drogowy otrzymuje podmiot, który wykonuje drogowy transport ponadgabarytowy. Uwzględniać powinno ono informacje na temat czasu trwania i dokładnej trasy przejazdu pojazdu oraz kryteriów dopasowania infrastruktury. Istotne jest również określenie rodzaju pilotowania dla przewozu nienormatywnego. Zasady odnoszące się do nienormatywnej spedycji międzynarodowej reguluje między innymi konwencja CMR. Zezwolenie wydaje odpowiednie państwo, przez którego teren odbywa się przewóz ładunku.

Kluczem do udanego krajowego lub międzynarodowego transportu ponadgabarytowego jest odpowiednio przygotowany proces logistyczny, za który odpowiadają eksperci od spedycji.

Międzynarodowy transport drogowy dla firm stanowi kluczowy element działalności logistycznej, umożliwiając efektywne przemieszczanie towarów między różnymi krajami i regionami. Nasza firma, TSline, oferuje kompleksowe usługi. Skontaktuj się z nami już dziś, abyśmy mogli zadbać o sprawny i efektywny transport Twoich towarów.

Kontakt

Telefon

+48 690 003 696


Email
transport@tsline.pl
Adres rejestrowy i korespondencyjny
ul. Gwarancyjna 3,
81-336 Gdynia,
Polska

Biuro Piotrków Trybunalski
ul. Narutowicza 94,
97-300 Piotrków Trybunalski,
Polska

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas za pomocą formularza. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych oraz na kontakt za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych będzie skutkować brakiem możliwości przedstawienia pełnej oferty usług/produktów TS Line Sp. z o.o..

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest TS Line Sp. z o.o. ul. Gwarancyjna 3, 81-339 Gdynia. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyraźna i dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas za pomocą formularza oraz w celach marketingowych. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnej chwili, co nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo:
żądania dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być m.in.: nasi pracownicy, osoby współpracujące z nami na podstawie umowy o współpracy, nasi usługodawcy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. W przyszłości, w sytuacji zajścia konieczności przekazania Pani/Pana danych osobowych do Państw trzecich, przekazanie nastąpi na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas profilowane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TS Line Sp. z o.o.. moich danych osobowych podanych w formularzu w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków telekomunikacji elektronicznej.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego

Dziękujemy!
Oops! Something went wrong while submitting the form.