Przewóz towarów niebezpiecznych Trójmiasto

Wśród bogatej gamy usług spedycyjnych realizowanych przez TS Line, na szczególną uwagę zasługuje przewóz towarów niebezpiecznych wykonywany na terenie Trójmiasta. Spedycja ADR z wykorzystaniem naszej floty nowoczesnych, spełniających niezbędne normy pojazdów, obsługiwana jest przez przeszkolonych, doświadczonych kierowców z odpowiednimi zezwoleniami. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz do skorzystania z usług przewozowych w zakresie transportu tego typu ładunków.

Organizacja operacji spedycyjnych związanych z przewozem niebezpiecznych substancji i towarów wymaga spełnienia restrykcyjnych norm i warunków zawartych w międzynarodowych konwencjach i umowach. Szczególny wymiar tego rodzaju transportu przejawia się na każdym etapie organizacji – począwszy od pakowania ładunków, poprzez uzyskiwanie odpowiednich zezwoleń, planowanie tras przejazdów z uwzględnieniem zakazów poruszania się spedycji ADR, aż po zachowanie szczególnych środków ostrożności w trakcie samego przewozu. Właśnie dlatego tak ważne jest powierzenie obsługi transportu towarów niebezpiecznych doświadczonemu operatorowi z branży TSL, który zadba o optymalne warunki spedycji oraz jej zgodność z obowiązującymi normami. TS Line jest gwarantem spełnienia tych wytycznych, zapewniając:

  • realizację transportów przez doświadczonych kierowców z odpowiednimi uprawnieniami,
  • nowoczesną, przystosowaną do przewozu towarów niebezpiecznych flotę pojazdów,
  • wieloletnie doświadczenie w organizacji transportów ADR,
  • wzięcie na siebie wszystkich formalności związanych z uzyskaniem koniecznych zezwoleń,
  • kompleksowe podejście i wsparcie na każdym etapie realizacji operacji logistycznej.

Transporty materiałów niebezpiecznych – Gdańsk, Gdynia

Zarówno podmioty przewożące towary niebezpieczne, jak i jednostki wykonujące ich załadunek, podlegają specjalnym wymogom bezpieczeństwa. Atutem, który daje nam przewagę nad konkurencją, jest wyspecjalizowana kadra kierowców, spedytorów, pracowników załadunkowych oraz pozostałego personelu. Ich wiedza, doświadczenie i znajomość procedur zapewniają naszym Klientom sprawną i bezpieczną realizację transportów ADR na terenie Gdańska, Gdyni oraz pozostałych miast w kraju i za granicą.

Kontakt

Telefon

+48 690 003 696


Email
transport@tsline.pl
Adres rejestrowy i korespondencyjny
ul. Gwarancyjna 3,
81-336 Gdynia,
Polska

Biuro Piotrków Trybunalski
ul. Narutowicza 94,
97-300 Piotrków Trybunalski,
Polska

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas za pomocą formularza. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych oraz na kontakt za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych będzie skutkować brakiem możliwości przedstawienia pełnej oferty usług/produktów TS Line Sp. z o.o..

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest TS Line Sp. z o.o. ul. Gwarancyjna 3, 81-339 Gdynia. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyraźna i dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas za pomocą formularza oraz w celach marketingowych. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnej chwili, co nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo:
żądania dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być m.in.: nasi pracownicy, osoby współpracujące z nami na podstawie umowy o współpracy, nasi usługodawcy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. W przyszłości, w sytuacji zajścia konieczności przekazania Pani/Pana danych osobowych do Państw trzecich, przekazanie nastąpi na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas profilowane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TS Line Sp. z o.o.. moich danych osobowych podanych w formularzu w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków telekomunikacji elektronicznej.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego

Dziękujemy!
Oops! Something went wrong while submitting the form.